top of page

BETATHLON LTD BAHİSLERİ GENEL YÖNETMELİKLERİ

 

Terimlerin açıklanması

Terimlerin açıklanması

Bu düzenlemerde, metin farklı bir anlam taşımıyorsa, tum termler ve terminoloji 2019 yılı Bahis Yasası tarafından kendilerine verilen anlamı yorumlayacak ve taşıyacaktır.
«Genel Yönetmelikler»- Bunlar «Şirket» ve müşterileri arasındaki bahisleri yöneten «Şirket» tarafından yayınlanan düzenlemelrdir.

«Şirket»- «Betathlon Ltd.»

«Yasa»- 2019 yılı bahisler tahtında yasasıdır ve/ veya A ve/ veya B Sınıf bahisler ile ilgili bahisleri düzenleyen diğer hehangi bir yasa ve her defasında buna dayanarak yayınlaneran düzenleme.

«Müşteri»- «Şirketin» sunduğu «Bahislere» katılan kişidir ve bunun için en azından bir «Bilet» yayınlamıştır.

«Verim»- «Şirket» tarafından belirli bir olay için verilen fiyat anlamına gelir. Bu fiyat bahis biriminin değeri ile çarpıldığında «bahsin» kazanılma miktarı ile sonuçlanır.

«Kupon»- «Şirket» tarafından bahise sunulan olayların tarifi, halka bildirmek için basılı ya da elektronik form ile yayınlanır.

«Bahis»- «Şirket» ile «Müşteri» arasında, bahis seçeneklerini, icra tarihlerini, bu seçimlerdeki «Oran» sayısını, bahis tutarını ve diğer bilgileri içeren yazılı sözleşme. Bu sözleşme «Şirket» yönetmeliklerine tabidir.

«Bahis Kabul Sistemi»- Ulusal Bahis Kurumu tarafından onaylanmış bilgisayarlı sistemi, onun aracığıyla «Sirket»in Ulusal Bahis Kurumu tarafından ruhsatlı bayide elektronik bilgisayar vasıtasıyla bahis kabul etmeye.

«Bahis Bileti»- «Şirket»στον τερματικό σταθμό cihazınden Basılı Bilet bu «Bahisi» tanımlar ve «Müşteri» makbuz olarak alır.

«Bahis Bileti» kayıt olduğu «Şirket»in ajansı ile ilgili bilgileri içerir, benzersiz bir kimlik kodu,

«Müşteri» tarafından seçilen olayları, gerçekleştirme saatleri, onların «Oranları», «Bahis» türü açıklaması, barkod ve diğer ayrıntıları içerir Ulusal Bahis Kurumu yönergelerinde öngörüldüldüğun öngörüldüldüğünün.
«Bahis Bileti» «Şirket» και «Müşteri» arasında tek sözleşmedir bunun «Müşteri» adına varlığını ve mülkiyetini kanıtlar.
«Yönetmelik»- «Şirket» και «Müşteriler» arasındaki «Bahis»-in gerçekleştirmesini düzenleyen genel hüküm ve koşulları açıklayan bu metin, Ayrıca ve «Biletler», «Kuponlar» üzerine ilan edilen ek lidanssankettart» Sitelerinde» asılmış olan bildiriler veya teletekst ya da web sayfaları gibi «Şirketin» resmi sitelerini teşkil eden basın ya da elektronik medya aracığıyla iletilir. Yönetmelikler, Ulusal Bahis Kurumu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

«Temsilci» – Ulusal Bahis Kurumu tarafından Yetkili, lisanslanmış gerçek veya tüzel kişi, lisanslı bir tesiste A Sınıfı alıcı adına bahis oynamak için hizmet veren biri, iki tarafın arasındaki birlaşındaki birlaşındaki.

«Kâr hesaplama tarihi»- Bir «Bahisin» kazanmış olarak belirlenme ve kaydedilme zaman süresi.

«Canlı Bahis»- Olayların gerçekleştirilme/ gelişme sırasında yapılan «Bahis».

 

ΤΖΕΝΕΛ ΟΛΑΡΑΚ

 

1.1. YÖNETMELİKLERİN GEÇERLİLİKLERİ BAŞLANMASI

Aşağıdaki Yönetmelikler, Ulusal Bahis Kurumu'nın onayı ile 09.05.2021 tarihinden itibaren geçerlidir ve Şirket tarafından kabul edilen tüm bahisleri yönetir, Müşterinin onlardan haberdarilmakılılipinez. Bununla birlikte, bir anlaşmazlık durumunda, Şirket Müşteri şikayetlerini Müşterilerle doğrudan çözmeye çalışacaktır. Şirketin Müşterileri, Bahislerini yatırmadan önce aşağıdaki Yönetmelikleri okumalı, kabul ve takip etmelidir. Şirket tarafından verilen bir bahis biletine sahip olan kişiler makbuzun kendisinde belirtilenleri ima eder, Müşteri, listenelen ve Bahis Ajansında (Temsilci) veya Şirketin herhangi başka resmi sitesinde danışabilecekleriığııötan.

 

1.2. ÇALIŞMA SAATLERİ

Bahis Ajansların (Temsilciler) yasal faaliyetleri, yalnızca Şirket tarafından belirlenen çalışma saatleri süresince gerçekleşebilir. Şirket, merkezinin çalışma saatleri dışında oynanan herhangi bir bahisi isterse, iptal etme hakkını saklı tutar, hatta Bahis bilgisayar tarafından kabul edilmiş ve ilgili makbuz basılmış olsa χολή. Şirketin çalışma saatleri resmi sitelerinde ilan edilmektedir ve bunlar mağzaların (şubelerın) çalışma ve Çalışanlarının İstihdam Koşulları Yönetmeliği uyarınca, genel mağazaların çalılışma saatleri0,20.

 

.3. BAHİS KABUL YASAKLARI

18 yaşın altındaki kişiler tarafından yapılan Bahislerin kabulu kesinlikle yasaktır.

 

1.4. BAHİSLERİN KABULUNUN GEÇERLİLİĞİ

Şirketin Yönetmeliklerine tabi olan, Müşterinin elinde bir geçerli makbuz, Bahis Bileti olmasına kadar hiçbir Bahis kabul edilmez ve / veya geçerli değildir. Şirket, herhangi bir Bahisin tamamını veya bir kısmını, teklif edildiği anda kabul etmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Şirketin terminalleri üzerinden yapılan bahisler, sadece şirketin onayladığı genel bahis işlemlerine tabi olmaları durumunda kabul edilir. Şirket tarafından onaylanmadıkça, başka hiçbir Bahis kabul işlemi için izin verilmez. Yalnızca Bahis Ajansının bilgisayar dosyalarında ve buna tabien Şirketin bilgisayar dosyalarında kaydedilen Bahisler kabul edilecektir. Müşteri, bigisayardan basılı Bahisin istenilen Bahisi yanıtladığını kontrol etmeye zorunludur. Eğer yanıtlamiyorsa, Müşteri bu Bahsin iptali talep etmelidir.

 

1.5. BAHİS İPTALI

Müşteri, kabul ve baskı işleminden 5 dakika içinde kendi Bahsin iptali talebinde bulunabilir. Buna rağmen, eğer Bahis kapsamındaki bir seçenek, bu süre dolmadan başlamışsa veya Bahis Oranlarını değiştiren seçenekler varsa, o zaman Şirketin onayı olmaksızın Bahisler iptal edilemez.

Canlı Bahisler ile ilgili bahisler Bahis İptalı uygulanmaz.

Bahis İptali, geçersiz maçlar veya seçimler, veya değişmiş olan Oranlar kapsamiyanlar, yanlızca aşağıdaki durumlarda talep edilebilir:

• Bahis Ajansının / Temsilcisinin bilgisayarında bir hata varsa ve bahis kaydedilmemişse.
• Bilgisayar bir makbuz basmazsa.

Bahis kabul edildiğinden itibaren 10 dakikadan fazla süre geçtiyse, iptal talebi Şirket personeli tarafından alınmalı, e-posta veya faks yoluyla, Bahisi içeren ilk olayın başlamasından önce. Şirket, herhangi bir bahis iptal etmeyi reddetme hakkına sahiptir.

 

1.6. BAHİS KABUL ZAMANI

Şirket, sisteme kaydedilen herhangi bir Bahis / Seçeneği iptal etme hakkını saklı tutar, Bahis Ajansı (Temsilci) tarafından iletilen, eğer bu ister yağnışlıkla veya ister Şirketin Bahis Kabulın Sisteminin hatasında başılış Aynı şey Canlı Bahis durumunda da geçerlidir eğer bir Bahis/ seçenek sonuçlandığından sonra Şirketin σύστημαe kayedilir.

Herhangi bir sebepten dolayı gerçekleşmiyen veya ertelenen olaylara ilişkin tahminler, maçın ertesi gün veya başka bir günde yapılmasına bakılmaksızın Bahis Biletinde geçersiz sayılır (VOID).

Yukarıdaki tahminler Kazançları hesaplama amacına ilişkin, 1.00 (birim) Verim olarak kabul edilir.

Bir olayın başlangıç tarihi ve saati, olayın gerçekten başlayacağı tarih ve saattir, Şirket tarafından ilan edilen başlangıç tarih ve saat değildir.

Bir Bahis birden fazla olaylar seçeneğindem oluştuğunda, ve sözü edilen olaylardan biri veya daha fazlası Şirket tarafından Bahisin kabulu edildiğinde devam etmekte veya zaten sona ermiş ise.

Geriye kalan seçenekler geçerlidir ve Bahsin geçerli olabilmesi için gereken ελάχιστο şartları sağladıkları takdirde bu şekilde tanınırlar.

Örnek 1

Bir (Maç başlamadan önce- Pre Match) 10 € Bahiste, toplam takımlar 5 en az kabul edilen 3 seçenekler olduğunu bilindiğine göre

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΜΙΛΑΝ ΙΝΤΕΡ ΡΟΜΑ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ

Şirket tarafından kabul edilen bahisin kabulu esnasından eğer JUVENTUS ve MILAN maçları zaten başlamış olsa, bu Bahis 3 takımdan oluşan bir bahis sayılacak, değeri €10, JUVENTUS ve MILAN 1,00 Oran de.

Örnek 2

Bir (Maç başlamadan önce- Pre Match) 10 € Bahiste, toplam takımlar 3 en az kabul edilen 3 seçenekler olduğunu bilindiğine göre

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΜΙΛΑΝ ΙΝΤΕΡ

Şirket tarafından kabul edilen bahisin kabulu esnasından eğer JUVENTUS maçı zaten başlamış olsa, Bahis geçersiz olacak çünkü diğer iki takım, Kanunlara göre, normal bir Bahis oluşturmazlar.

Örnek 3

Bir Kıbrıs futbol takımı ile (Maç başlamadan önce- Pre Match) 10 € Bahiste, toplam takımlar 6 D.İ.İ. 102/98 (1,8 bakınız)-nin madde 22 göre en az kabul edilen seçenekler olduğunu bilindiğine göre

JUVENTUS MILAN INTER ROMA FIORENTINA ΟΜΟΝΙΑ

Şirket tarafından kabul edilen bahisin kabulu esnasından eğer JUVENTUS ve MILAN maçları zaten başlamış olsa, bu Bahis 4 takımdan oluşan bir bahis sayılacak, değeri €10, JUVENTUS ve MILAN 1,00 Oran de.

Örnek 4
Bir Kıbrıs futbol takımı ile (Maç başlamadan önce- Pre Match) 10 € Bahiste, toplam takımlar 4 D.İ.İ. 102/98 (1,8 bakınız)-nin madde 22 göre en az kabul edilen seçenekler olduğunu bilindiğine göre

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΜΙΛΑΝ ΙΝΤΕΡ ΟΜΟΝΟΙΑ

Şirket tarafından kabul edilen bahisin kabulu esnasından eğer JUVENTUS maçı zaten başlamış olsa, Bahis geçersiz olacak çünkü diğer üç takım, Kanunlara göre, normal bir Bahis oluşturmazlar.

1.7. BAHİSLERİN KAYITI, GEÇERLİLİĞİ

Şirket tarafından onayalanmış her Bahis Şirketin genel arşivinde kaydedilecek ve güvenlik nedenlerinden ötürü ikinci bir arşivde de kaydedilecek, bu «güvenlik arşiv»i olarak adlandırılır. Bahis kaydedildiğinde geçerli olan Oranlar (πιθανότητες), mühtemel kazançların hesaplanacağı Oranlar dır. Kazançlar hesaplandığında, Şirketin kayıtları aracılığıyla yalnızca makbuzun içeriği geçerlidir. Şirketin arşivlerinde kayd edilmiş verilerden farklı veriler içeren Müşteri makbuzları durumunda, Şirket yanlızca güvenlik arşivinde içeren verileri geçerli sayma hakkını saklı tutar. Unutmayın, yukarıdakilerin gerçekleşmesi durumunda, Şirket, olayı uygun şekilde doğrulamalıdır. Müşterinin sahip olduğu makbuzlarında yazılmış herhangi bir ayrıntı/lar ve maçın icra dakikası (eğer Bahis Canlı Bahis oyunlarda yapıliyorsa) Bahisin oynandığı saat, Şirketi yükümlüpa.

 

1.8. BAHİS KABUL DETAYLARI- ORANLARINDEĞİŞİKLERİ

Bahislerde tüm seçenekler, bahis etmek için musadeli sayılmak için (ister her biri ister başkalarıyla kombine olarak), asgari seçenek sayısını karşılamalıdır, nasıl ki bunlar Şirketin Bahis kabulldde yansığıt. Eğer asgari sayıda seçim yapılmazsa bahis kabul edilmemektedir. Şirket, bir seçenek bahis yapmak için asgari seçenek sayısını kendi kararı doğrultusunda istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir, ister tek ister başka seçenekler ile kombine yapmak için. D.İ.İ. 102/98-nin madde 22 göre, ister Kıbrıs topraklarında isterse dışarda Kıbrıs takımlarla yapılan maçların sonuçları üzerine bahis sadece yurt dışı en az başka üç maç sonuçları ile kombine duğırıp.

Şirket, herhangi bir Oranı kendi kararına göre değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir seçenek için gerçek oran basım hatası olmadıkça (K. 1.14 bakınız) Bahis Biletinde basılmış Oran dır. Bu nedenle, Müşterilerin Bahis Biletlerini özel dikkatle kontrol etmeleri önerilir. Şirket, Müşterilerini Oran Değişiklikleri konusunda bilgilendirmeye çalışsa da, bununla birlikte, herhangi bir nedenden ötürü başarısız olduğu durumlardan sorumlu değildir.

 

1.9. BAHİSLERİN YETKİLENDİRİLMESİ

Bahis Ajansı/ Temsilcisi, Şirket tarafından belirlenen bir veya daha fazla bahis limitini aşan Bahis taleplerini alırsa, Şirket tarafından belirlenen Yönetmelikler ve usuller uyarınca, bu tür Bahsin toplam veya kısmen kabulermıcılıçı.
Şirketin belirlediği bahis limitleri:
– LOWER LEAGUES kategorisinde yer alan kategori bahisleri için όριο 200€ (iki yüz euro)
– Όριο Diğer tüm bahisler için 500€ (beş yüz euro)

 

1.10. BAHİSLER BAĞLI SEÇENEKLERİ

Aynı veya farklı bir olaya bahis seçeneklerini birleştirmeye izin verilmiyor, hatta yanlışlıkla Şirket böyle bir Bahisi istemeden kabul etse bile, bir seçeneğin sonucu, diğer seçeneğin sonucunu etmanıçılıktı (ağılıkılıctılıcılı 2010-2000 izin verilmez, ya da bir FORMULA 1 yarışmasında eleme ve yarışı kazanmak için L. HAMILTON'u birleştirmek mümkün değildir vs.). Bu düzenleme, Şirket tarafından sunulan tüm Bahis tipleri için geçerlidir. Böyle bir

bahsin Şirketimizin Bahis Kabul Sistemi tarafından yanlışlıkla kabul edilmesi durumunda, Bahis miktarı, bildirilen her olasılık için eşit olarak bölünecektir.

Bu kuralın istisnaları şunlardır:
α) Bu bağlantılı seçenekler için belirli bir oranlı belirli bir Bahis türünün sunulduğu Bahisler.
β) Şirket düzenlemelerinde ve Bahis teklifinde belirli Bahislerin birleştirildiğini açıkça belirttiğinde.

 

1.11. BAHİS BELİRSİZLİĞİ

Şirket, belirsizlik haklarını saklı tutar ve bu sebeple Bahisler, Bahis Ajansları, Temsilciler tarafından kabul edilmiş olsa dahi, hatta Müşteri Bahis makbuzunu almış olsa bile. Belirsiz Bahis değişik yorumlanan bahislerdir. İptal edilen Bahis, yalnızca Müşteri talep ettiği takdirde iade edilebilir. Şirket, hak ettiği parayı iade etmek için müşteriyi tanımlamaktan sorumlu değildir.

 

1.12. KAZANÇLARIN ÖDEMELERİ

Kazançların ödenmesi, yanlızca özgün kodu içeren kazanan Bahis Biletinin özgün makbuzunu sunarak halledilir ve Betting Ajansın (Temsilci) bilgisayarının ödemesine izin verir. Şirket, yukarıda belirtilen yoldan başka yapılan herhangi bir kazanç ödemeden dolayı sorumlu tutulamaz. Kazançların ödemesi herhangi başka bir yol Şirket tarafından kabul edilmeyecek veya tanınmayacak veya geçerli olmayacak. Herhangi bir tesisinin ruhsatının süresinin dolması veya kesintiye uğraması / feshedilmesi durumunda, karın ödenmesinden Şirket'in sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.
Kazanan herhangi bir bahis, Kâr Hesaplama Tarihinden bir (1) ay sonrasına kadar tahsil edilebilir. Yukarıdaka anılan ay boyunca tahsil edilmeyen Bahisler, Şirket tarafından geçerliliğini yitirmiş ve değersiz sayılır. Bazı durumlar hariç.

Kazanan Bahis, yalnızca verildiği aynı terminal cihazından ödenebilir. Kazanmış Bahislerin kaybı, tam veya kısmi tahribi durumunda ya da genel olarak kazanan Bahisin bulması ve geri alması mümkün olmadığı her durumda, Şirket tarafından kar ödeme talebi ve her değişik tazminatillebi. Bir olayın sonucu resmi olarak doğrulanamazsa, Şirket resmi doğrulama oluncaya kadar herhangi bir ödemeyi erteleyebilir. Karın yanlış beyan edilmesi durumunda Şirket karı ödemeden önce ve sonra düzeltme hakkına sahiptir.

 

1.13. AZAMİ ÖDEMEM SINIRI

Her Bahis Şirket tarafından belirlenen bir azami kazanca tabi olur. Şirketin sunduğu her bir Bahis için azami kazanç Kanunlara ekli özel bir ilave A-da yazılır.

Kabul edilen bir Bahis için azami kazanç, Şirketin Bahis kabul σύστημαde hesaplanmış olandan daha az olabilir (ve bu biletin makbuzunda yazılmış olur) ve Müşterinin talep edebileceği azami sınırı bilerek bahis yapluğu so. Bu gibi durumlarda kanunlarda beyan edilmiş sınır daima geçerlidir.

Şirketin herhangi resmi yerlerinde yazılmış sınırlar (Biletler, web siteleri) yanlızca Yönetmelikler ile ekli özel bir ilave A-da beyan olmamış durumlalrda geçerlidir.

Eğer bir Bahis Değişik Bahis türe/(lerine) atıf eden seçim/(ler) içeriyorsa, bu durumda, bu bahis türlerinin minimum ödeme sınır tüm Bahisler için geçerlidir.

Örnek olarak

1 ποδόσφαιρο seçeneği ve 1 basketbol seçeneği olan bir bahis, maksimum basketbol seçeneği ile hesaplanır (μπάσκετ seçneği için maksimum ödeme sınır futbol seçenğinkinden daha düşükse).

Bu yönetmeliklerde belirtilen azami ödeme sınırları, herhangi bir Müşteri için ya da birlikte bahis yapan bir grup Müşteriler için, ve aynı ya da benzeri seçenek/ seçenekler kombinasyon konusu ile hatta bahis yapanlar içindir, gün içinde, değişik Bahis Ajanslar, Temsilciler kullanarak olursa. Eğer Şirket, herhangi bir göstergesi veya kendi takdirine bağlı olarak, bir Bahis veya Bahisler Sayısının bu şekilde oynandığına makul bir şekilde inanırsa, bu kombinasyon Bahislerin nihai olarak ödemesi yukarıda belızertıl.

1.14. BASKI VE DİĞER BARİZ HATALAR

Oranların hatalı baskısı, Bahislerin makbuzlardaki hataları ya da Şirketin Bahis Kabul σύστημαde giren verilerdeki açık hatalar durumunda, Şirket bu tür bahisleri iptal etme, bu tür Bahisleri doğru Oranlar ile düzenraniklme .

Daha sonra müşteri talep ettiği takdirde, iptal edilen bahis iade edilir. Şirket, Müşterilerine sunulan, maçların icra tarihleri ve zamanları, sıralama veya Müşteriler tarafından önemli görülebilecek diğer herhangi bir bilgiyle ilgili bilgilerin geçerliği konusunda hermezluk birhangi.

Müşteri, Şirket veya şube personeli tarafından yapılan herhangi bir hata kabul edilmez, ve herhangi bir kazanç için tüm Bahislerin kontrolü Yönetmelikler uyarınca yapılacaktır.

Şirketin yayınladığı Oranların kayıtında açık bir baskı hatası ya da Şirketin yayınladığı Biletlerde ve diğer baskılarda içeren Şirketimizin Oranlarında herhangi bir hata, Şirketi bağamlı tutmaz. Şirketin yayınladığı Oranlar listesinde açık basım hatası olarak ya da Şirketin Oranlarında hehangi bir hata sayılacak

• Kıbrıs Bahis Şirketleri (Kıbrıs Cumhuriyetinden bahis icra etmek için yasal bir lisansa sahip olanlar) tarafından sunulan belirli bir Bahis veya Bahis kombinasyonu için ortalama fiyatı en az % 30 daha Ortalama yüks.
• Şirketimiz diğer benzeri Oranlar ile kıyasla nispeten benzr olmayan herhangi bir Oran. Örnek olarak Ποδόσφαιρο Bahislerinde bazı Oranlar benzer sayılmak için 3- Way ve ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ bahislerine dayanarak bezer olmalılar.

Örneğin eğer aşağıdaki seçenekleri kullanırsak

 

• TOTTENHAM- CHELSEA maçı için ΣΩΣΤΟ ΣΚΟΡ Oran nispeten diğer 2 Oranlardan farklı olduğunu açık olarak görüynüyor. Bu durumda Şirket TOTTENHAM- CHELSEA maçı için ΣΩΣΤΟ ΣΚΟΡ Belirlenmiş Oran ile kazanç ödemeyi red etmeye hakkı var ve makul ölçüde benzer Oranla ödemeye hakkı var.

• mantık ve matematiğe dayalı herhangi bir Oran yanlışdır örneğin toplam olarak, açıkça Şirketi müşterilerine karşı dezavantaj kazandıran Oranlar. Dezavantaj kanıtı M = (1/oran 1 + 1/oran 2 + 1/oran 3 +1/…) denklemeye dayanır – 1. Eğer M 0 dan küçük olsa (negatif işaret) ozaman Şirket açık şekilde dezavantajlır. Şirket resmi sitelerde, belirli bir Oran ile ilgili olarak müşterilerini kasıtlı olarak dezavantajlı hale getirdiğini ilan ederse, yukarıdaki hüküm geçerli değildir.

Bu gibi durumlarda, Şirket Bahis Sistemi tarafından düzenlenen bahis makbuzu yanlış oranlar içeriyorsa Şirketi bağlamaz.

Teletekste veya Şirketin Canlı Sonuçlar servisinde listelenen maçların oranları bilgilendirici amaçlarla kullanılır ve Şirketi bağlamaz. Ayrıca, teleteks hizmetinde görünen olayların sonuçları, bilgilendirme amaçlı olarak hizmet etmekte ve Şirketi bağlamaz.

 

1.15. İSTEKLER VE DÜZENSİZLİKLER

Herhangi bir olayda şüphe veya delil veya bir anlaşmazlık veya düzensizlik kanıtları varsa, Σιρκέτ, ihtilaflı seçeneğin ödemesini iptal ΕΤΜΕ veya erteleme hakkını saklı tutar, soz konusu olayın Tabi olduğu Resmi veya baska bir yetkili veya görevlendirilmiş όργανο veya μακάμ tarafından gerçekleştirilen veya yapılabilecek herhangi bir araştırma tamamlanıncaya kadar.

Şirket dolandırıcılık, sahtekarlık veya ceza davalarında yer alan her müşteriye karşı cezai ve sözleşmeden doğan yaptırımları talep edecektir. Yukarıdakilerden herhangi birinden şüphe veya kanıt olması durumunda Şirket, herhangi bir Müşteriye ödeme yapmayı durdurabilir. Müşterinin dolandırıcılık, sahtekarlık veya cezai eylemi sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak türetilen, Şirket tarafından karşılanacak veya doğacak her türlü maliyet, masraf veya hasar için (herhangi solepüşılışıl doğılızıl), tazminat ödemeye ve yasal olarak kendisine yükümlü olacak.

Şirket, aşağıdakilerin olduğuna dair kanıtlar varsa, bir olayda ödemeyi durdurma ve Bahisleri iptal etme hakkını saklı tutar:

(α) Olayın bütünlüğü hakkında sorular var
(β) Oran/lar ya da Bahis tahrif edilmiş ve / veya işlenmiş ise
(γ) «Şike» olmuş oyun var

Yukarıdakilerin kanıtı, herhangi bir veya tüm bahis prosedürlerimiz aracılığıyla Şirkette Bahis yapılan Bahislerin büyüklüğü, hacmi veya yapısı üzerine kurulabilir.

Söz konusu sporun veya mahkemenin (varsa) sorumlu bir organı tarafından alınan herhangi bir karar ikna edici ve kesin olacaktır. Herhangi bir Müşterinin herhangi bir nedenle Şirkete veya Temsilciliklerimize herhangi bir borcu varsa, Müşteriye herhangi bir ödeme yapmadan önce onu dikkate almak hakkına sahibiz. Her biri aynı seçimi veya seçeneği içeren ve aynı kişi veya kişiler işbirliği tarafından bahis yapılmış bir dizi bahisin bulunduğu durumlarda, Şirket, Bahis oylarını iptal etme veya beya böyle μπιριτσούνικλαρ.

 

1.16. TALEPLER - AÇIKLAMALAR - ŞİKAYETLER – BAHİS FARKLILIKLARI

Belirli bir Bahsin kaydıyla ilgili herhangi bir talep/ açıklama için, Müşteriler, belirli Bahsin kaydedildiği Şirket Temsilcisi ile iletişime geçmelidir. Şirket Temsilcisi, Müşteri Bahsini kaydetme konusunda mutlak sorumluluğa sahiptir ve Müşterinin Temsilciye belirttiği gibi, eğer Müşterinin bahsi Bahis kabul σύστημαe kaydedilmediyse, Şirket hiçbir sorummezluluk. Herhangi bir şikayet/ bahis anlaşmazlığı için Müşteri Şirketimizle iletişime geçer ve somut olarak Şikayetler Dairesine, orada şikayet sunma ve inceleme prosedürü ayrıntılı olarak (ve sözlü olarakaktırklı).
Prosedür aşağıdaki gibidir:

α) Müşteri, şikayeti/ Bahis anlaşmazlığına ilişkin yazışmalarda kullanılacak ayrıntılarını Şirkete açıklamalı ve teslim etmelidir. Gerekirse veya gerekliyse bu bilginin ayrıca (KİŞİSEL VERİLER) GİZLİLİK Kural 2.8'e uygun olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır.
β) Müşteri, şikayetini/ Bahis anlaşmazlığını ilgili şikayet forunu doldurarak gerekli ayrıntılarıda dile getirmelidir ve Şikayetiyle ilgili olayın tamamlanmasından itibaren 31 gün içinde, Şirket merkezsenirakyaires. Müşteri, şikayetinin bir kopyasını otomatik olarak alacaktır.
Müşteri, şikayeti/ Bahis anlaşmazlığı ile ilgili verilerin veya bilgilerin yetkisiz veya istenmeyen şekilde ifşa edilmesini önlemek için Şirket tarafından uygulanan kontrol sistemleri hakkında da bilgilendirilectir.
γ) Şirket şikayeti/ Bahis anlaşmazlığını inceleyecek ve şikayeti/ Bahis Anlaşmazlığını aldıktan sonraki on gün içinde, Müşteri, Şirket kararından haberdar edilecektir.

Bu şikayet/ Bahis anlaşmazlığının karşılıklı rıza ile çözülememesi durumunda Mevcut/ yürürlükte olan Kıbrıs Bahis mevzuatı/ yasası veya Ulusal Bahis Kurumu tarafından yayınlanan tahökimünest

gelecek başka herhangi bir anlaşmazlık çözüm sürecini belirtmedikçe Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Tahkim Hukuku, Bölüm 4, uyarınca tahkime sevk edilecektir.

Müşteri ayrıca şikayetini Kurumun talimatlarına (20/2017 sayılı Direktif Şikayetlerin Gönderilmesi ve İncelenmesi Prosedürü veya yukarıdakilerin yerini Alan herhangi bir direktif) ve düzenlemelerine Uygun olarak sunma ve inceleme prosedürünü izleyerek (complaints@nba.gov.cy Elektronik Adres) Ulusal Bahis Kurumuna bildirme hakkına sahiptir .

1.17. DURDURULMUŞ VE/ VEYA ERTELENMİŞ MAÇLAR/ OLAYLAR

Maçın/ olayın bitiminden önce bir kesinti durumunda, maç/ olay geçersiz (VOID) sayılacak ve daha önce zaten sonuçlanan maçın/ olayın seçenekleri (hepsi ya da bir kısmı) hariç, 1.00 (bir. birimöden) Seçenekler (hepsi ya da bir kısmı) sonuçlanmış sayılacak, maçın/ olayın durdurulduğu andaki sonuca göre zaten kaybetmiş veya kazanmiş olsalar ve maçın/ olayın devam etmesi durumunda sonucunda bir değiğilikülik.

Örneğin, futbolda, varsayımsal maç LİVERPOOL- ARSENAL 60-cı dakikada durdu ve sonuç 0-0 ise, o zaman sonuçlanmamış tüm Bahisler, Maç Galibi (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ) tahmin seçeneği sayhannuç, mesela ilk yarı sonuçu tahmin seçeneği (ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ) zaten sonuçlanmış olan (sonuç X).

Bu durumda, İlk yarı sonuçu X (beraberlik) bahis oynayan her kişi kazanır ve İlk yarı sonucu 1 veya 2 bahis oynayan her kişi kaybeder, çünkü maçın devam etmesi durumunda, kendi oynadıklarıgı sönucu. Maç Galibi (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΛΗΡΗΣ ΧΡΟΝΟΥ) tahmininde bahis yapanlar Bahis paralarını geri alır, çünkü maçın devamı durumda sonuç değişebilir.

Kesilen maç/ olay, eğer herhangi bir nedenden dolayı normal icra gününden değişik bir günde tamamlandığında, tamamlanmış olarak sayılmaz.

Bu Tenis için geçerli değildir, Tenis Maçlarında/ Olaylarında Bahisler sadece yarıştıkları turnuvanın/ yarışmanın devam etmemesi ve sonuna kadar bitmemesi durumunda geçersizdir.

Ertelenen maçlar için değişik başka Bahisler (başka şirketlerin) ya da başka kompanilerden kura sonuçu verilen sonuçlar, geçerli değildir (πισίνες).

İcraları belirli bir günde planlanan ve ertelenmiş olan maçlar/ olaylar, eğer Şirketimiz tarafından ertelenmiş oldukları kesinlenmiş olduktan önce, Şirketimizin bir Bahis Biletinde bahis oynanmışlar iselarmişıptal. Ancak, eğer bu maçlar/ olaylar Şirket tarafından icra tarihleri değiştirdikten sonra bahis oynanıyorsa ve Bahis Biletlerinde yeni tarihin icra tarihi olarak yazılıyorsa, bu seçenek geçerli sayilir.

 

1.18. KARŞI TAKIM SAHASI, TARAFSIZ STADYUM, KENDİ KALESİNE GOL, MAÇ NORMAL SÜRESİ, TAKIM İSİMLERİ.

Şirket tarafından çıkarılan kuponda gösterilen karşı taraf sahasında bir maç gerçekleştiğinde, tarafsız bir stadyumda oynanan bir maç olmadıkça, geçersiz (VOID) olur. Bir takımın kuponda yazılı rakibinden farklı bir rakibi varsa maç yine geçersiz (VOID) olur. Tarafsız bir stadyumda bir maç oynandığında, bahis yapmak için, solda yazılmış takım ev sahibi takım (HOME) olarak sayılacak.

Tarafsız bir stadyum Bahis amacı için daima ev sahibi takımının cezalandırılmasından kaynaklanır. Başka herhangi bir durumda, söz konusu maç (organizasyon finalı vs.) için bu belirli oyunu gerçekleştiren yetkili federasyon tarafsız saha tanımladığından hariç, stadyum tarafsız değildir. Tarafsız bir stadyumda oynanan bir maçın seçimi, maçın tarafsız bir stadyumda oynanacağı gerçeği Kuponda olaylar ve oranları belirtilmediği sürece, geçersiz (VOID) olur.

Şirket, kuponlarında olayları ve oranları belirtmekle yükümlü değildir, eğer bir maçın ev sahibi takım sahasından farklı bir sahada oynanacağını ancak yetkili makamlar tarafından tarafsız olarakmeeklented. Bununla birlikte, eğer Şirket Kuponlarında olayları ve oranları ev sahibi takımın sahasından bahsederse bu sahanın tarafsız olduğunu anlamına gelmez.

Eğer bir takım, çeşitli nedenlerden dolayı belirli sayıda yarışlar için (kendi normal sahası dışında) belirli bir saha seçerse, bu, tarafsız olarak kabul edilmez.

Gol yarışları Bahisler ile ilgili olarak, kendi kalesine atılan her bir gol rakip takım için sayılır ve golcü takımı için sayılmaz.

Zaman zaman, (Katıldıkları yarışmaların) κανονικό sürelerinden daha kısa veya daha fazla veya değişik (devrelerin/ periodların zaman süresi) sürelerle bitmesi planlanan, herhangi bir spor türü, maçlar/ olaylerçerdöst. Bu gibi durumlarda eğer Şirket, Bahis teklifinde doğru süreyi belirtmezse, o zaman bu maçlara ilişkin bahisler geçersiz olacaktır, aşağıdakilerin geçerli olacağı futbol maçları haricinde:

Yalnızca 90 veya 80 dakika süren ve bazı farklılıkları olan maçlar/ olaylar içeren durumlar geçerli olacak ve aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
– 90 dakikalık planlanmış oyun (yarıların 2'den fazla olduğu ve sürelerinin 45 dakikadan farklı olduğu, örneğin 30 dakika süren 3 yarı).
Κανονικό süre bahisleri (maç başlamadan önce ve ayrıca Canlı Bahis sırasında – live στοίχημα) geçerli sayılacaktır. İlk Yarı Bahisleri (maç başlamadan önce ve ayrıca Canlı Bahis sırasında – live στοίχημα) geçersiz sayılacaktır.
– 80 dakikalık planlanmış oyun (yarıların 2'den fazla olduğu ve sürelerinin her yarı 40 dakikadan farklı olduğu, örneğin 20 dakika süren 4 yarı).

Κανονικό süre bahisleri (maç başlamadan önce ve ayrıca Canlı Bahis sırasında – live στοίχημα) geçerli sayılacaktır. İlk Yarı Bahisleri (maç başlamadan önce ve ayrıca Canlı Bahis sırasında – live στοίχημα) geçersiz sayılacaktır.
– 80 dakikalık planlanmış oyun (yarıların 2 olduğu ve sürelerinin her bir yarıda 40 dakika olduğu).
Κανονικό süre bahisleri (maç başlamadan önce ve ayrıca Canlı Bahis sırasında – live στοίχημα) geçerli sayılacaktır. İlk Yarı Bahisleri (maç başlamadan önce ve ayrıca Canlı Bahis sırasında – live στοίχημα) tekrar geçerli sayılacaktır.
Başka bir durumda maçın normal süresinin 90 veya 80 dakika olmadığı halde ve bu Şirket tarafından baştan netleştirilmemiştir maç geçersiz sayılacaktır (VOID) ve bu seşeneğe yapılan Bahisler 1,00 bidenörimek Oran.

Şirket müşterilerini doğru oyun programı hakkında bilgilendirmek zorunda değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bahis yapmadan önce doğru oyun programını bilmek müşterilerin sorumluluğundadır.

Bir yarının ve/ veya maçın ne zaman biteceğine karar vermekten maç hakemi sorumludur. Şirket, hakemin kararından sonra tahsis edilen tam programlı sürenin (uzatma süresi veya diğer) oynanmaması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Planlanan oyun süresiyle ilgili farklılıklar, Bahsin iptal edilmesi için bir neden olmayacaktır.

Örnek

90 dakikalık bir maçta hakem, 85 dakika sonra maçın normal süresinin sonunu bildiren düdük çalmaya karar verir. Bahsi sonuçlandırmak amacıyla oyun, hakeme göre tüm süreyi kapsamıştır ve bu nihai sonuçla normal bir oyun gibi sonuçlandırılacaktır.

90 dakikalık iki 45 dakikalık yarıda bir maçta hakem, 40 dakika sonra ilk yarının sonunu bildiren düdük çalmaya karar verir. Bahsi sonuçlandırmak amacıyla hakeme göre oyun ilk yarının tüm süresini kapsamıştır ve bu sonuçla normal bir oyun gibi sonuçlandırılacaktır.

Şirket, yanlışlıkla veya ihmal sonucu takım/ oyuncu/ yarışmacı adına bir hata yapılırsa herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir grup adı yanlış yazılmışsa ve yorum belirsiz veya gerçek olandan farklı ise, o zaman belirli grup seçimi geçersizdir (VOID). Bir grubun adı yanlış yazılmışsa ve yorumlama belirsiz değilse, o zaman belirli grup seçimi geçerlidir. Örnekler:

1. 20 Yaş Altı Gençler Şampiyonası için bir maç olması durumunda, Şirketin tekliflerinde belirtilen bir şey, ve karşılaşma sistemde İNGİLTERE – ΓΑΛΛΙΑ olarak listelenir ve sunulur (isminin yanında maçıraklinda olma)

2. İngiltere'de düzenlenen bir yarışma için yapılan maç ve o maç sistemimizde MAN UTD – LIVERPOOL olarak listelenmesi ve sunulması durumunda, ancak LIVERPOOL reklam veya diğer amaçlar için bu sezon için adırlma yarıştaki seçimler κανονικό olarak geçerlidir.

3. Σιρκέτ tekliflerinde belirtilen herhangi bir yarışma için Mac yapılması durumunda ve Mac listelenir ve belirtilen takım adının Gerçek yorumunu etkilemeyen bir yazım hatası ile yazılır ve Sisteme sunulur o Zaman Mac için seçenekler geçerlı Olur, örneğin İngiltere'deki Bir yarışma için Mac sistemimizde MAN UTD - LIVERPOOL M veya MAN UTD – LIVERPOL olarak listelenmiş ve sunuluyorsa o zaman normal olarak geçerlidir.

4. Şirketin bilgisayarlı σύστημαde tam olarak aynı adı taşıyan ve farklı yarışmalarda yarışıyor gibi görünen takımlar olabilir. Bu gibi durumlarda Müşteri, takımın adına değil, yarışmanın seçimine bağlıdır. Örneğin, Şirketin bilgisayarlı σύστημαde Erkekler Şampiyonası'nda yarışan BARCELONA'nın yanı sıra Kadınlar Şampiyonası'nda yarışan BARCELONA'nın olması durumu var. Müşteri o halde bahsinin bahis yapmak istediği yarışmada doğru şekilde belirttiğinden emin olmakdan zorunludur.

5. Uzun vadeli bir bahis olması durumunda, eğer olay/ yarışma sırasında adı değişen bir takım üzerine bir Bahis varsa o takım için Bahis seçenekleri, daha sonra oluşturulan yeni birısında içınığılu.

 

1.19. MÜŞTERİ SORUMLULUĞU

Müşteri Bahis yapmak için Bahis Biletini sunarak, Resmi sitelerimizde yayınlanmış Olan Σιρκέτ Yönetmeliklerini okumuş, anlamış ve tamamen Καμπούλ ettiğini geri döndürülemez bir biçimde Ilan Eder ve Bahis Biletinin kabulünün Ulusal Bahis Kurumu bilgilendirildikten tarafından ve onaylandıktan sonra Şirketin Yönetmelikleri ve duyuruları ile uygunluğunu kendisinin kontrol ΕΤΜΕ ve doğrulama şartına tabi olduğunu kabul eder.

Tüm Müşteriler, kendi Bahis Biletleri kendi tahmin ve talimatlarına dayanarak açıkça doldurulmuş olduklarını kontrol etmeleri gereklitir. Bu sebeple, makbuzunun doğruluğundan Müşteri sorumludur.

Müşteri, genel müdürlük personeli veya Şirketin Temsilcilerin hataları Şirket tarafından tanınmamaktadır ve herhangi bir kazancın üzerindeki tüm Bahislerin kontrolü Şirket Yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır.

Temsilci vasıtasıyla Şirketimizin Bahis Sistemine girdikten sonraki tüm bahisler Şirket Yönetmelikleri uyarınca geçerliliğine tabidir. Belli bir bahis biletinde bu Yönetmeliklere uyulmaması halinde, Şirket yasal olarak herhangi bir Müşteriye karşı herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir.

 

1.20. YÖNETMELİKLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, Ulusal Bahis Kurumu tarafından bilgi verildikten ve onaylandıktan sonra Yönetmelikte değişiklik yapma ve yeni bir açıklama yapma hakkını saklı tutar. Şirket tarafından önceki Yönetmeliğin yerini alan ve Ulusal Bahis Kurumu tarafından bildirilip onaylandıktan sonra yeni bir Yönetmelik çıkarıldıysa, önceki herhangi bir Şirket Yönetmeliği geçertırsiz sayıla. Herhangi bir Yetkili Temsilci, Yönetmeliklerini lisansı alınmış tesiste Yunanca, Türkçe ve İngilizce olarak mağazasında yayınlanmış değilse veya Ulusal Bahis Kurumu tarafından onaylandıktan sonra düzenlenen ve Yetkili Temsilcilere gönderiliren herhangi bir Yönetmelik, ve oyuncuların dikkatine sunulmaış ISE Σιρκέτ herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Şirket tarafından çıkarılan Kuponlarda yer alan düzenlemeler, Ulusal Bahis Kurumu tarafından bilgilendirilmek ve onaylanmasını takiben, otomatik olarak Şirketin resmi Düzenlemelerini oluşturmaktadır.

 

1.21. TEKNİK SORUNLAR

Teknik problemlerden ötürü bir Bahsin geçerliliğini kaybetmesi imkânsız hale gelmesi durumunda Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

1.22. ΙΛΑΒΕ Α

Önerilen tüm bahis türleri ve ayrıca bunların maksimum ödeme sınırı İLAVE A'da listelenmiştir. İLAVE A, Şirketimiz Yönetmeliklerinin bir parçasıdır.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

1.23. KOMBİNE SEÇENEKLER İLE BAHİSLER

Yönetmelik bahislerle ilgilidir

Σκόρερ πρώτου γκολ και διάστημα πρώτου γκολ, τελευταίος σκόρερ και διάστημα πρώτου γκολ, Σκόρερ ανά πάσα στιγμή και διάστημα πρώτου γκολ, σκόρερ πρώτου γκολ και σωστό σκορ, σκόρερ τελευταίου γκολ και σωστό σκορ, σκόρερ της Γκόα ανά πάσα στιγμή και σωστό σκορ.

Şirket tarafından iki veya daha fazla bahis seçenek / tür kombinasyonunun bulunduğu bahislerin teklif edilmesi durumunda, onların düzenlemesi kombinasyon bahise katılan tüm bölümleri κανονική olarak katılmışmişmi. Kombine bahsin bahis seçenekleri / türlerinden birine katılmamış veya gerçekleştirilmemesi durumunda, diğer bahis seçeneklerinin / türlerinin sonucundan bağımsız olarak, kombine bahis geçersiz sayılır. Ayrıca, kombine bahsin bahis seçenekleri / türlerinden bir kısmının katılması ancak bahsin bir kısmının ve / veya tümünün sonucundan sonra diğer bahis seçeneklerinin / türlerinin sonucundan bağırakizlız.
Örneğin aşağıdaki kombine bahislerde

Σκόρερ πρώτου γκολ και σωστό σκορ: RONALDO ve 3-2 Σωστό σκορ, eğer Ronaldo maçta yer almamış o zaman maçın sonuçuna bakmaksızın kombine bahis geçersizdir.

Σκόρερ πρώτου γκολ και σωστό σκορ: RONALDO ve 3-2 Σωστό σκορ, eğer Ronaldo maça 1ci gol yapıldıktan sonra girer (yani Σκόρερ πρώτου γκολ olduktan sonra maça katılır) o zaman maçın sonuçuna bakmaksızın kombine bahis bahis.

Σκόρερ πρώτου γκολ και σωστό σκορ: RONALDO ve Πρώτο γκολ Διαστήματα 11-20, eğer Ronaldo maça 1ci gol yapıldıktan sonra girere, herhangi gol ki yapılabilir 11o ve 20o dakikalar arasında (yani First Goal İstanık İşmikışm ) o zaman maçın sonuçuna bakmaksızın kombine bahis geçersizdir.

 

1,24 «BAHİSİN ERKEN NAKİT PARAYA ÇEVİRMESİ» İŞLEMİ (NAKIT ÖDEME «CASH OUT»)

«Bahisin Erken Nakit Paraya çevirmesi» işlemi (bundan sonra: «Cash Out») Müşterinin, «Cash Out» talebi sırasında bahisinin kazanılması şartıyla, Şirket Bahisine göre alacağı kazancın bir kısmınereki nihas. çevirme olanağı işlemi σκην.

«Cash Out» talep etme prosedürü
Müşteri lisanslı Temsilcinin lisanslı tesisatında Bahisini yapar. Temsilci veya Temsilcinin yetkili personeli Şirketin onaylanmış bahis σύστημαde bu Bahisi onaylar ve oradan müşteriye verilmek üzer Bahisin makbuzu çıkar.
Eğer Müşteri «Cash Out» prosedürünü kullanmak isterse, erken ödemeyi Temsilci veya Temsilcinin Yetkili personelinden veya Şirketten sözlü olarak ve/ veya elektronik QR kodu (iki boyutlu barkodu (barcode) taraderarak), talep. Temsilci veya Temsilcinin yetkili personeli veya Şirket Şirketin onaylanmış Βahis σύστημαde Bu Bahis için bir «Cash Out» seçeneği varsa kontrol eder.

(α) Eğer bir «Cash Out» seçeneği varsa, o zaman Temsilci veya Temsilcinin yetkili personeli veya Şirket Müşteriye, Bahisi için Şirket tarafından sunulan «Cash Out» geri ödeme tutarını bildirir.
Eğer Müşteri sunulan geri ödeme tutarını kabul ederse, o zaman Temsilci veya Temsilcinin yetkili personeli Müşterinin, «Cash Out» nakit ödeme yapma niyetini Şirketin onaylanmış bahis systeme kayd eder. Eğer Müşterinin «Cash Out» talebi elektronik olarak yapılmışsa o zaman Müşterinin Bahsini «Cash Out» kullanma niyeti, Şirketin onaylı Bahis σύστημα otomatik olarak kaydedilir.
– Eğer yukarıda açıklanan işlem sırasında, herhangi bir nedenden dolayı, Şirket Bahisin «Cash Out»-ı için sunduğu geri ödeme miktarını değiştirirse veya bahsin «Cash Out»-ı için bir olanak yoksa, ozaşman «Cash Out» Temsilcinin yetkili personeli veya Şirket Müşteriyi bilgilendirir o da sırsıyla daha sonra isterse «Cash Out» için tekrar başvuruda bulunup bulunmamaya karar verir.
– Aksi taktirde başlangıçta Müşteriye Bahisin «Cash Out»-ı için sunulan geri ödeme miktarın değişmemiş se, Temsilci veya Temsilcinin yetkili personeli veya Şirket «Cash Out»-ı onaylar, «Cash Out» tutarı Müşteriyem
Temsilcinin yetkili personeli öder ve Şirketin onaylanmış Bahis σύστημαden basılan ödeme makbuzunu ayrıca ona verir.
(β) Eğer Müşterinin Bahisi için «Cash Out» imkani yoksa, Temsilci veya Temsilcinin yetkili personeli veya Şirket Müşteriye bildirir.

«Cash Out» ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir:

1. «Cash Out» işlemi, seçilmiş olan Bahis olaylarında hem başlangıçtan önce hem de bahis sırasında kullanılabilir. Şirket, Müşterilerine koydıkları Bahis için «Cash Out»-ın daha sonra verilecek geçerli olacağı varsayımı üzerine Bahis koymamalarını açıkça tavsiye eder. «Cash Out» işlemi, bir bahis «Cash Out» için geçerli olmayan bir seçeneğe sahip değilse, tüm Bahis türlerde (tekli, çoklu bahisler ayrıca ve sistemler) kullanılabilir. Şirket, geçmişte aynı organizasyon veya bahis türü için teklif edilmiş olsa bile, her bahis

seçeneği için «Cash Out» işleminin kullanılacağını garanti etmemektedir. Şirket, kararını gerekçelendirme yükümlülüğü olmaksızın, müşterinin «Cash Out» isteğini kabul etme veya kabul etmeme hakkını saklı tutar.

2. «Cash Out» talebini yaptıktan ve kabul edilmesine kadar birkaç saniye makul bir zaman süre alır, bu süre zarfında, oyuncuya teklif edilen ödeme miktarını Şirket tarafından değiştirmek mümkün değil Bu makul SURE geçtikten sonra, aşağıdaki durumlarda olduğu Gibi teklif edilen oranlardaki bir değişiklik nedeniyle, Σιρκέτ tarafından oyuncuya sunulan ödeme tutarı değiştirilebilir ancak ve iptal edilebilir: Σιρκέτ tarafından Verimlerin değiştirilmesi, gol oluşu, Bir Bahis olaynın askıya alınması veya ertelenmesi veya iptal edilmesi vesayire.

Eğer «Cash Out» talebinin yapıldığı Bahsin teklif edilen ödeme tutarı Müşterinin talebinden hemen sonra ve «Cash Out» tamamlanmadan önce değişirse, o zaman «Cash Out» engellenecek ve muhtemelen teklif edilenta.

3. eğer «Cash Out» talebi başarılı olursa, o zaman Bahis derhal sonuçlandırılır ve ilgili satın alımların gerçek nihai sonucu, «Cash Out» ödeme miktarı üzerine hiçbir etkisi olmaz. Herhangi bir anda «Cash Out» için sunulan ödeme miktarı, «Cash Out» talebi başarılı olursa oyuncuya iade edilecek toplam tutardır.

4. Şirket, herhangi bir Bahis olayı için, öncesinde ve sırasında «Cash Out» teklifini (teklif edilmiş olsa bile) geri çekme hakkını saklı tutar.

5. «Cash Out» işleminin teknik nedenlerden dolayı mevcut değilse Şirket sorumlu değildir. Bu süre zarfında, tüm Bahisler başlangıçta yapıldığı gibi kalacaktır.

6. Bir maçın yarıda kesilmesi durumunda, ancak «Cash Out» işlemi yarıda kesilmeden önce gerçekleşmiştir, o zaman «Cash Out» miktarı geçerlidir ve bu bahis için olası geri ödeme yapılmaz. «Cash Out» işlemi maç kesilmeden sonra gerçekleşmesi durumunda, Şirket «Cash Out»-ı iptal etme hakkını saklı tutar.

7. Canlı bahis sırasındaki «Cash Out» teklifindeki bir hatadan sonra (örneğin, maçta yanlış bildirim, gol iptali, VAR nedeniyle karar değişikliği), bir bahisin «Cash Out» kabulü olursa, o zamanlüsse mkülüsse. Şirket tarafından Müşteriye yeni bir «Cash Out» teklifi yapılır, eğer müşteri Şirketten talep ederse. Müşteriden yeni bir «Cash Out» talebi olmadığı durumunda, bu Bahis Şirketin düzeltilmiş kazançlarına göre hesaplanır.
Bir yazım hatası veya açık bir yanlışlıktan sonra bir bahisin bir «Cash Out» işlemi kabul edilirse (Kural 1.14), o zaman bahsin «Cash Out» kabulu geçersiz olacak ve mümkünse Şirket tarafından müşter . Müşteriden yeni bir «Cash Out» talebi olmadığı durumda, bu Bahis Şirketin düzeltilmiş kazançlarına göre hesaplanır.

8. Şirket, başarılı bir «Cash Out» işlemini tersine çevirmek veya iptal etmek için herhangi bir Müşteri talebini kabul etmeyecektir.

9. Şirket tarafından, ilgili Bahis sonucunun önceden belirlenmiş olması durumunda, bir «Cash Out» talebi kabul edilirse, Şirket, «Cash Out» iptal etme hakkını saklı tutar. Şirket ayrıca, «Cash Out» işlemin kötüye kullanılması şüphesi varsa, «Cash Out» için ödenen tutarları iptal etme ve talep etme hakkını saklı tutar.

10. «Cash Out» başvurusunun kabul edildiği bahisler, yalnızca Bahsin ilk Bahsi oynandığı lisanslı Temsilci mağazasında nakita çevirilir.

1,25 ΒΑΡ ΚΟΥΛΛΑΝΙΜΙ

α) VAR kullanımı talep edilmesi durumunda, yönlendirmeye neden olan gerçeğin, bu kuralların amaçları doğrultusunda gerçek zamanlı olarak (kararın belirlendiği anda değil) gerçekleştiği kabul edilecektir. Örneğin, birisi 20:00- 30:00 στο dakika arasında gol atmayı seçmiş varsayalım ve gol 28:36 dakikata atılmış yardımcı ofsayt olduğuna işaret eder. Eğer VAR kullanımı varsa ve gol normal kabul edilirse zaman olarak 28:36 sayılacak ve bu alım (bahis) kazanmış sayılacak.
β) Bir Bahsi sonuçlandırmamız durumunda ve müteakip bir VAR kararı nedeniyle, bu düzenlemenin yanlış olduğu tespit edilirse, düzenlemeyi tersine çevirme hakkını saklı tutarız (VAR kararınka birnılıtımıl programme). VAR incelemesi sırasında kazara bir Bahsi kabul etmemiz durumunda, onu iptal etme hakkına sahibiz.
γ) Bir VAR incelemesine yol açan bir olayın meydana gelmesi ile ilgili VAR kararı arasında oynanan bahisler, aşağıdaki durumlar haricinde geçersiz sayılacaktır:
1) VAR incelemesi (ve sonraki karar) sonuçta ilk kararı değiştirmedi.
2) VAR incelemesi (ve sonraki karar) ilk kararı değiştirdi, ancak bu Bahsi büyük ölçüde etkilemedi (örneğin, VAR aracılığıyla incelenen olay belirli bir Bahsin sonucuyla ilgili olmaması). VAR incelemesinden (ve sonraki karardan) önemli ölçüde etkilenmeyen tüm Bahisler geçerli olacaktır.
3) Bahislerin hesaplanması için, hakemin hareketleriyle anlaşılırsa, Bir VAR kullanılmış olduğu Καμπούλ edilecektir (Örn. Olayı incelemek için hareketler veya Măcin durdurulması) ve / veya VAR'ın kullanımı, belirli Bir yarışmanın denetlemekten nihai olarak sorumlu Olan της bir olayın Resmi Οργάνη tarafından yayınlanan yarış raporu ile teyit edilir. Τηλεόραση kapsamı eksikliği ve/ veya çelişkili raporlar nedeniyle VAR'ın kullanılıp kullanılmadığının net olmadığı durumlarda Şirket, Bahisleri kendine bilgi sağlayıcılardan veya herhangş bir güvenilanbilarıandie.

 

1,26 UZUN VADELİ BAHİSLER (ANTE POST)

Turnuva Kazanan Bahislerinde, τελικός sonuç, varsa playofflar veya diğer eleme maçları dahil olmak üzere turnuva bitiminden sonraki sonuç olarak kabul edilir. Kazanan için herhangi bir kriterin bulunmadığı 2 veya daha fazla galip arasında son bir beraberlik olması durumunda (örn. Play off veya eleme maçları), kural 2.1 DEAD-HEAT Yönetmeliği geçerlidir.

Bir yarışmanın mücbir sebep sonrasında veya yetkili federasyon / makam kararı sonrasında durdurulması ve devam etmemesi durumunda, o zaman bu yarışmaya katılan takımların tüm bahisleri geçersiz (VOID.

kazananı kim olacağına karar verip vermediğine bakmaksızın), yarışmada halihazırda değerlendirilmiş olan (tamamen veya kısmen) seçeneklerden hariç. Seçenekler değerlendirilmiş olarak kabul edilir (tamamen veya kısmen), zaten kaybedildiklerinde veya kazandıklarında, yarışmanın durdurulduğu andaki puana göre ve yarşmanın devam etmesi duuştuçirilzilmesi.

Bir takımın / oyuncunun bir yarışmaya katılması ve kendi kararının ardından veya bir ceza sonrası tüm oyunlarını tamamlamaması durumunda, o zaman değerlendirilmiş olan seçenekler (tamamen veya kısmen. Seçenekler değerlendirilmiş olarak kabul edilir (tamamen veya kısmen), takımın / oyuncunun ayrıldığı andaki puana göre zaten kaybedildiklerinde veya kazandıklarında ve yarışma devam ettiğinda herşikangi.

İlk Golcü seçimleri için, Golcünün atıfta bulunduğu takıma bakılmaksızın, sadece o yarışmada atılan goller / sayılar sayılır. Golcünün adının yanındaki takım sadece bilgi amaçlıdır ve Şirketi veya sonucu bağlamaz. İlk Golcü seçimlerinde goller, aynı oyuncunun veya başka bir oyuncunun kendi kalesine atabileceği herhangi bir gol ayrıca ve uzatmalardan sonra herhangi bir yarışmada (turnuva) herhangi bir penaltı atışından ilacak. 2 veya daha fazla oyuncudα bir eşitlik olması durumunda, 2.1 yönetmeliği geçerlidir, DEAD-HEAT yönetmeliği.

Tüm ANTE-POST bahisleri için BAĞLANTILI BAHİS SEÇENEKLERİ 1.10 geçerlidir.

 

ÖZEL KURALLAR – AÇIKLAMALAR

 

2.1 DEAD – HEAT YÖNETMELİĞİ

Tek bir kazananın kabul edildiği ve birden fazla kazanan ile tamamlandığı bir olay olması durumunda (tüm kazananlar eşit miktarda / puanlar ile galibiyeti paylaşırlar), DEAD – HEAT Yönetmeliği geçerli olur.

ΝΕΚΡΟΣ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ durumunda, (başkalar ile beraber Bahis yapıp kazanan) seçenek yarısı kadar kazanmış ve kaypetmiş sayılır, ve dolayısıyla tam Oran ve bahis miktarın yarısıyla (ποντάρισμα) düzenlenir.

Örneğin:
10 ευρώ değerli bir Bahis:
Messi İspanyanın ilk golcüsü 10.00 Oran ile.

Eğer Messi kazanıp ancak aynı zaman 1 oyuncu ile eşit skor yapar, yani toplam 2 oyuncu eşit gelir, bu durumda kazanç böyle hesaplanır:
Bahis miktarı (ποντάρισμα)/ 2 γραμμές = 5 ευρώ X Messi 10,00 = 50 ευρώ kazanç

İlk yeri 3 yarışmacının paylaşması durumunda, seçenek üçte biri olarak kazanmış ve üçte ikisi olarak kaypetmiş sayılır ve tam Oran ve üçte biri kazanç miktarı (ποντάρισμα) ile hesaplanır.

Örneğin:

12 ευρώ değerli bir Bahis:
Messi İspanyanın ilk golcüsü 10.00 Oran ile.

bu durumda kazanç böyle hesaplanır:
Bahis miktarı (ποντάρισμα)/ 3 γραμμές = 4 ευρώ X Messi 10,00 = 40 ευρώ kazanç

Birden fazla DEAD HEAT Oranlarla Bahisler olması durumunda, o zaman galip yeri paylaşan yarışmacılara göre Bahis hesaplanır. Örneğin:
Aşagıdaki seçenekler ile 18 ευρώ değerli bir üçlübahis varsa:

Messi İspanyanın ilk golcüsü 10.00 Oran ile.
Eğer Messi kazanır ancak 2 oyuncu ile eşit puan toplar, toplam 3 oyuncu eşit gelir,

Rooney İngilterede ilk golcüsü 12 Oran ile (başka 1 oyuncu ile eşit gelir, toplam 2 oyuncu eşit puanlı)
Eğer Rooney kazanır ancak 1 oyuncu ile eşit gelir, toplam 2 oyuncu eşitir,

Higuain İtalyanın ilk golcüsü 20.00 Oran ile (diğer 2 oyuncu ile eşit gelir, toplam 3 oyuncu puannlı)
Eğer Higuain kazanır ancak 2 oyuncu ile eşit gelir, toplam 3 oyuncu eşitir,

bu durumda kazanç böyle hesaplanır:

Bahis miktarı (ποντάρισμα)/ 18 γραμμές = 1 ευρώ X Messi 10,00 X Rooney 12,00 X Higuain 20,00 = 2400 ευρώ kazanç

 

2.2 OLAY SONA ERDİKTEN SONRA DEĞİŞİKİLEN SONUÇLAR

Bir olayın sonucu, olayın bitiminden sonra ortaya çıkan sonucudur (ίστερ κανονικό ίστερ κεσίντιντεν σονρά). Bir olayın sonucunu değiştiren ilgili bir spor kurum / kurumlar tarafından yapılan daha sonraki kararlar Bahis amaçları için dikkate alınmayacaktır.

 

2.3 İHTİLAFLAR

Bir olayın sonucu veya sonucunda anlaşmazlık olması durumunda, uygulanabildiği yerde, Canlı Bahis (ζωντανό στοίχημα) hizmetimize sağlayacının tarafından sağlanan istatistikleri, Bahisleri düzenlemek için kullanılacakarık için. Hizmetimize istatistikler sağlayıcı tarafından sağlanmadığında, Bahisleri düzenlemeyi desteklemek için, TV delillerini kullanacağız. Eğer bir nedenden dolayı, televizyon kanıtları mevcut değil, bağımsız kanıtlar kullanacağız ve Bahsi benzeri organizasyonların resmi kaynaklara / web sitelerine göre düzenleceğiz.

 

2.4. Canlı BAHİS İÇİN ÖZEL KURALLAR

Uygulanabildiği yerde, Canlı Bahis (ζωντανό στοίχημα) hizmetimize istatistikler sağlayacının tarafından verilen istatistikler, Bahisleri düzenlemek için kullanılacak, eğer hizmetimize istatistikler sağlayıcının istatistiklerinkanılairy. Hizmetimize istatistikler sağlayıcı tarafından sağlanmadığında, Bahisleri düzenlemeyi desteklemek için, βίντεο delillerini kullanacağız. Eğer herhangi bir nedenden dolayı, video kanıtı mevcut değil, bağımsız kanıt kullanılır ve bahis, benzeri organizasyonların resmi kaynaklara / web sitelerine göre düzenlenecek.

Sonuçla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, olayın bitiminden itibaren 5 gün geçmeden önce kaydedilmeli ve Şirkete bildirilmelidir.

Canlı Bahislerde hiçbir koşulda geri ödeme ve Bahis iptalı yapılmayacak.
Belirli olaylarda sonuçlandırdıktan sonra Şirket tarafından kabul edilen bahisler geçersiz (κενό) sayılacaktır ve (1,00) birim Oran ile ödenecektir. Bir Bahis, “canlı” olayın gecikmiş kapsamı nedeniyle yanlış bir Oranla yerleştirilirse, net bir avantaja sahip olan bir grup ya da seçenek sonucuyla kazanma veya kaybetme durumuna bakılmaksızın (1,00 ας πούμε)

Baskı hataları, makbuz hataları veya Şirketin Bahis Sistemine kabul edilmesindeki belirgin hatalar durumunda, Şirket, Bahisleri geçersiz kılma veya maç tamamlandıktan sonra hata tespit edilmiş olsa bile.

Canlı bahislerde (ζωντανό στοίχημα) bir gol, kart veya bir penaltı olduğu durumda, ve pazar bahis için açık kalmaya devam ediyor ve Bahis kabul ediliyor, biz iptal etme hakkına sahibiz.

Canlı bahislerde (ζωντανό στοίχημα) bir gol olduğunu veya kırmızı kart verildiğini atlatarak pazarın açık olduğu durumunda ve bir Bahis kabul edildiğinde, maç tamamlandıktan sonra hata tespit edilmiş olsa bilekıp.
Canlı bahislerde yazım hataları ve / veya diğer belirgin hatalar söz konusu olduğunda, 1.14 Yönetmeliği geçerlidir.
Canlı bahisler sırasında kesilen maçlarda, 1.17 Yönetmeliği geçerlidir.

 

2.5. SORUMLU BAHİS

Bahis yapmak yetişkinler için eğlencelidir ve para kazanmak için bir yolu değil. Şansınızı tahrik etmeyiniz. Kaybetmeyi göze alabildiğiniz kadar oynayın. Eğer bahisle ilgili bir bağımlılık probleminiz olduğunu düşünüyorsanız, 22 yaşına kadar yetişkin iseniz Sağlık Bakanlığı'nın sağlığı hizmetleri 1454 numaraya ve «Persemake». Aksi halde, Şirket veya aracıları ile konuşun ve bahisten çekilmeyi düşünün.

 

2.6. YÖNETMELİKLERİN TERCÜMESİ

Σιρκέτ, lisanslı Yetkili Temsilciliklerine, Yunanca, Türkçe ve İngilizceye Tercume edilmiş Yönetmelikleri göndermelidir, yönetmelikler Ulusal Bahis Kurumu tarafından onaylandıktan sonra, λεκάνη ve Enformasyon Bürosu ve / veya Profesyonel çevirmenler tarafından Tercume edilmiş, 2019 Yili Bahisler Yasasında belirlendiği Gibi, değiştirilmiş ya da yeniden düzenlenmiş olarak , lisanslı bayilerde ilan edilmeli. Şirket için yasal olarak bağlayıcı olması, mevcut düzenlemelerin yalnızca Yunan dilinde ifade edildiği şekilde yorumlanması olacaktır. Şirket için yasal olarak bağlayıcılık, bu düzenlemelerin yalnızca, orijinal olarak taslakları hazırlanmış olan Yunanca dilinde ifade edildiği gibi yorumlanması olacaktır.

 

2.7. KARA PARA AKLAMAYA KARŞI İŞLEMLERİ

Şirket ve arabulucuları, kara para aklama ve terörle mücadele prosedürlerini kullanır ve şüpheli işlemleri yetkili mercilere bildirilecektir.

 


α) Kişisel Verilerin Toplanması

Herhangi bir amaçla toplanan müşterilerin tüm Kişisel Verileri, Devletin Kişisel Verilerle ilgili yürürlükte olan mevzuatı tarafından korunmaktadır.

Müşterilerimizin Kişisel Verilerinin toplanması şu şekilde yapılır:

– Şirketimizin yeni ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve yönetimi için ilerletici malzemelerinin oluşturulması ve gönderilmesi yoluyla
– Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sunumunu iyileştirmek için Müşterilerimizin ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığını daha iyi anlamak için
– Olası Müşteri şikayetlerine cevap verebilmek için
– Müşterinin katılabileceği bir suçu (mali veya başka türlü) veya yasadışılığı önlemek, tespit etmek, araştırmak ve bildirmek için.
– Lisanslı bir Bahis Şirketi olarak kapasitesine uygun olarak Şirketimizi yöneten yasa ve yönetmeliklere doğru ve etkili bir şekilde uymak için
– Kurumsal yönetimi ve tüm yasal ve düzenleyici yükümlülüklere (AML, GDPR, vb.) uyumu sağlamak için.
Müşteri Kişisel Verilerini işleyebiliriz yalnızca:

1) Müşteri ile yaptığımız herhangi bir sözleşmeyi yerine getirmek gerekirse
2) Yasal bir zorunluluk gerektiriyorsa
3) Eğer müşteri işlemeye onay verdiyse
4) Meşru menfaatimiz için gerekli olması halinde
5) Kamu yararı nedeniyle gerekliyse.

Müşteri Kişisel Verilerinin toplanması ve işlenmesine ilişkin Şirketimiz tarafından izlenen prosedürler, resmi web sitemiz http://www.betathlon.com.cy/ bölümünde yayınlanan Şirketimizin Gizlilik Politikasında ayrıntıçılı. “Gizlilik Politikası”.

Veri minimizasyonu ve saklama süresinin sınırlandırılması ilkelerine uygun olarak Müşteri Kişisel Verilerini yalnızca toplanma amacı için gerekli olduğu sürece saklamak politikamızdır. Yukarıdaki tüm nedenlerden dolayı, müşterilerin Kişisel Verileri, toplandıkları tarihten itibaren en az beş (5) yıl süreyle saklanacaktır. Bununla birlikte, 5 yıllık süre geçmeden ve Ulusal Bahis Kurumunun onayı önceden alınmadıkça Şirket'in müşterilerinin Kişisel Verilerinin hiçbirini silemeyeceği belirtilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda, özellikle müşterilerin Kişisel Verileri olası yasal yükümlülükler, yasal menfaatler vb. Nedenlerle bu beş (5) yıllık sürenin ötesinde tutulabilir.Bu tür durumlar aşağıdakilerle ilgili olası sorunlardır:

– Καρά παρα άκλαμα
– Βεργιλεντίρμε
– Oyuncu Koruması
– Medeni Hukuku
– Ceza Hukuku
– Herhangi başka yasal sorunlar
β) Kişisel Verilerin Açıklanması

Müşterilerimizin Kişisel Verilerini herhangi bir üçüncü şahsa / kuruma devretmeyeceğiz ve / veya ifşa etmeyeceğiz. Ancak, Müşterilerimizin Kişisel Verilerini üçüncü şahıslara ifşa etme hakkını saklı tutuyoruz:
1) Eger herhangi bir yasal veya düzenleyici yükümlülüğe uymak, SART ve koşullarımızı ve / veya düzenlemelerimizi uygulamak veya kendimizin, müşterilerimizin veya Üçüncü şahısların haklarını, mülkiyetini ve güvenliğini korumak için müşterilerimizin Kişisel Verilerini IFSA etmemiz veya paylaşmamız gerekirse.
2) Eğer tahminimize göre Kişisel Verilerin ifşa edilmesinin gerekli olduğu veya herhangi bir dolandırıcılık veya diğer yasa dışı faaliyet soruşturmasıyla ilgili olduğu durumlarda yasa uygulama hizmetlerişılızığılız.

Özellikle bu makamlar şunlar olabilir:
Ulusal Bahis Kurumu

Spor Yönetim Organları (όρνεγκιν FIFA, ΔΟΕ, TIU)
Yasa dışı faalietlerle gelirleri (Kara para) aklamayı önleme (AML) kurumları

Terörü Finanse edenlere Mücadele Kuruluşları (CTF)

Herhangi bir talep edilen ülkenin yasa uygulama hizmetleri (Πόλις, Μαχκεμέ).

Yukarıdaki tüm durumlarda Ulusal Bahis Kurumunun bilgilendirileceği anlaşılmaktadır.

bottom of page